Wijkplatform Stadsdennen

Wijkplatform Stadsdennen heeft weer enkele nieuwe leden gekregen.
Het platform komt regelmatig bij elkaar in de Aanleg op de dinsdagavond.
 
 
De eerst volgende vergaderingen van het Wijkplatform Stadsdennen zijn:
Dinsdag 16 juni 2015.
Dinsdag 15 september 2015.
Dinsdag 27 oktober 2015.
Dinsdag 17 november 2015.
Dinsdag 8 december 2015.
 
Vergaderingen beginnen om 19.30 uur.